Faghistorikk

Fagområder er en inndeling av virksomheten etter funksjon i sykehuset.
 • Historien
 • Ekstern stråleterapi
 • Intern stråleterapi
 • Historien
 • Anestesiavdelingen
 • Operasjonsmetoder
 • Kjemoterapi
 • Kreftvaksiner
 • Immunterapi
 • Genterapi
 • PDT
 • HMAS
 • Sentrallaboratoriet
 • Patologen
 • Radiologisk avdeling
 • Forskning – basal
 • Forskning – klinisk
 • Utdanning og undervisning
 • Historien
 • Stråleterapiledelse
 • Utdanning og undervisning
 • Pasienttilbud (Ergoterapi, fritidsleder, Vardesenter)