Krefthospitalet

Radiumhospitalet har siden opprettelsen i 1932 vært et spesialsykehus for behandling av kreft. I tilknytning til sykehuset er det også et forskningsinstitutt som idag heter Institutt for kreftforskning. Nedenfor kan du lese mer om virksomheten ved Radiumhospitalet og forskningsinstituttet fra 1932 til idag

Utbygginger ved Radiumhospitalet fra 1932 – 2020

Bildene viser hvordan Radiumhospitalet har sett ut i forskjellige tidsperioder. Mer informasjon om utbygginger gjennom tidene kan ses ved å velge nedenfor.

1932

1980

1960

2015

Pasient- og personalsikkerhet

All kreftbehandling medfører fare for bivirkninger. For at behandlingen skal være mest mulig virkningsfull er en nødt til å balansere på grensen til det kroppen tåler. Selv om det benyttes etablerte prosedyrer, hender det at det oppstår problemer av ulik art. Det er viktig at sykehuset stiller opp når pasienter kommer tilbake med senskader etter tidligere kreftbehandling.

Pasientsikkerhet er viktig. All behandling der det oppstår avvik, skal dokumenteres og rapporteres til myndighetene. Formålet med systemer for registrering av avvik er ikke primært å få statistikk over feilsituasjoner, men å lære av feil slik at en eventuelt kan etablere bedre rutiner.

Kontroll av stråledoser til pasienter og personale er viktig i en institusjon der mange undersøkelser og behandlinger innebærer bruk av stråling. Strålehygiene har vært viktig helt siden behandling med stråling startet og vil bli omtalt nedenfor.

Institusjoner og foreninger av stor betydning for Radiumhospitalet

Det har vært stor interesse fra sykehusansatte og tidligere pasienter for å bevare Radiumhospitalet som kreftsykehus, og Radiumhospitalets venner har vært en viktig forening for å kjempe for dette. Stiftelsen ble etablert i 2015, og styreleder er Arthur Buchardt. Radiumhospitalets venner har også en egen Facebook-side.

Radiumhospitalets legater har sørget for at donasjoner blir brukt til beste for pasientene.

Montebellosenteret har vært en viktig institusjon for rehabilitering av kreftpasienter.

Funksjoner og institusjoner relatert til Radiumhospitalet

Les mer

Les mer

Comprahensive Cancer Center

Oslo universitetssykehus har blitt Comprehensive Cancer Center i 2017

Les mer

Les mer

Uhjelp

Les mer

Les mer

Kreftregisteret