0 +
År med utvikling
Om RADHIST

Radiumhospitalets historielag

Visjon:

RADHIST skal ta vare på alle typer historisk materiale fra Radiumhospitalet. Dette materialet skal presenteres for ansatte, pasienter, pårørende og allmenheten både digitalt og fysisk.

Radhist Logo

RADHIST

Dette er:

Versjon 1.0

Versjon 1.0 av hjemmesiden til RADHIST ble publisert 17.11.2022.

Førsteutgaven kan inneholde feil og mangler som vil bli endret i senere revisjoner eller nye versjoner.

Bildene benyttet på våre nettsider er hentet fra følgende kilder: Oslo bymuseum, Oslobilder.no, OUS billeddatabase, Radiumhospitalets legater, Radiumhospitalets fotograf, Album fra Radiumhospitalet, Film fra Filmavisen, Henning Larsen Architects, AART Architects og Momentum Arkitekter.

Kilder til presentasjonene er tidligere utgitte jubileumsskrifter, Krepsen, DNRnytt, OnkoNytt og foredrag av tidligere ansatte ved Radiumhospitalet.

 

RADHIST – Radiumhospitalets historielag

Hvem er vi?

RADHIST er en selvstendig organisasjon, men likevel tett knyttet opp mot Kreftklinikken i OUS. Historielaget ønsker å ta vare på Radiumhospitalets rikholdige og spennende historie og er basert på frivillig arbeid der. RADHIST ble etablert i 2021 av tidligere og nåværende ansatte ved sykehuset.

Radiumhospitalets legater har vært lagets viktigste samarbeidspartner og deres støtte har vært helt avgjørende for at denne nettsiden kan realiseres.

 

Redaksjon for nettsidene

Tor Green (redaktør), Jan Folkvard Evensen, Kristin Øwre, Ole Nome, Gunnar Tanum.

Styre og Fagråd:

Hans Bjerke, Erik Boye, Janne Christoffersen, Jan Folkvard Evensen, Tor Green (nettansvarlig), Anne Grethe Ryen Hammerstad, Taran Paulsen Hellebust, Vidar Jetne, Ole Nome (hefteansvarlig), Stein Kvaløy, Jan Rødal, Gunnar Tanum (leder), Turid Vetrhus, Kristin Øwre (sekretær).

Arbeidsoppgavene til RADHIST er tredelt:

Ta vare på og registrere gjenstander som kan ha historisk interesse.

Historielaget har allerede samlet en del interessante gjenstander og gamle klenodier. Blant annet monteren med gamle gjenstander som tidligere stod ved siden av røntgenskranken ved hovedinngangen i det gamle sykehuset. Dessuten er det samlet mye papirer, artikler og bøker som forteller sykehusets historie. I tillegg har vi også veldig mange flotte papirbilder som nå er digitalisert! Når den nye delen av Radiumhospitalet tas i bruk våren 2024, blir det gamle kliniske bygget (AB-bygget) fraflyttet. Det vil da bli frigjort store arealer med mye utstyr som skal tas vare på og registreres.

Kristin Øwre leder samlingen av gjenstander.

 

Utgi et hefte med historisk oversikt om sykehuset.

Her lager RADHIST en kortfattet oversikt over sykehusets spennende historie. I dette heftet får vi også høre om konflikter og intriger som etableringen av Radiumhospitalet medførte. Alt fra naboer som klaget over redusert tomteverdi på egen eiendom til sentrale myndighetspersoner som protesterte mot å legge et sykehus langt ute på landet, nærmest i ødemarken etter deres mening.

Ole Nome er redaktør.

Etablere nettside som forteller historien om sykehuset.

Det er denne nettsiden du leser nå og mye arbeid ligger bak dette du nå kan lese. Nettsiden er ennå ikke komplett, mer vil komme etter hvert. Feil og svakheter finnes sikkert, disse får vi også rette opp etter hvert som de frivillige har tid og mulighet. Vi håper likevel at du synes nettsiden er interessant og verd å lese. En slik nettside blir nok aldri ferdig men vil hele tiden endres.

Tor Green er redaktør.

Hvis du ønsker kontakt med RADHIST, kan du gå inn på menyen øverst på nettsiden der det er en «kontakt»-knapp. Hvis du har innspill til nettsidene, kan du enten kontakte historielaget på mailadressen epost@radhist.no eller sende melding fra Kontaktsiden.

RADHIST

Radiumhospitalet idag

Radiumhospitalet er idag en del av Oslo universitetssykehus (OUS) og består av hospitalet og Institutt for kreftforskning. Se hjemmesider nedenfor.