Presantasjoner

Lysbildevisninger

Dette er et utvalg av strålebehandlingsmaskiner. For å få en oversikt over alle strålebehandlingsmaskiner fram til 2020, trykk på knappen nedenfor

Presentasjon

Sentrale behandlingsformer mot kreft

Virksomheten ved Radiumhospitalet har vært forskjellig organisert gjennom tidene. Organiseringen kan beskrives på forskjellige måter, men vi har nedenfor valgt å dele i tre sentrale områder –  medisinsk onkologi, gynekologi og forskningsinstituttet. Disse har blitt til på ulike tidspunkter, og de har hatt forskjellig organisering og navn. 

 • Røntgenterapi

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

 • Betatron

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

 • Første lineærakselerator

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

 • Moderne lineærakselerator

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Stråleterapiutstyr

Røntgenterapi

Betatron

Første lineærakselerator

Moderne lineærakselerator

Utbyggingstrinn

Videoer

Nedlegging av grunnstein

Åpning av Radiumhospitalet

Radiumhospitalet i 50 år – 1932-1982

Radiumhospitalet 1983 -2005

Youtube-videoer om behandlingsformer

Kreftbehandging

Stråleterapi

Kjemoterapi

Immunterapi

RADHIST

Organisering av virksomheten

Virksomheten ved Radiumhospitalet har vært forskjellig organisert gjennom tidene. Organiseringen kan beskrives på forskjellige måter, men vi har nedenfor valgt å dele i tre sentrale områder –  medisinsk onkologi, gynekologi og forskningsinstituttet. Disse har blitt til på ulike tidspunkter, og de har hatt forskjellig organisering og navn. 

 • Onkologi

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

 • Gynekologi

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

 • Instituttet

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

People walking in and out of the hospital - Healthcare concepts
RADHIST

Sentrale behandlingsformer mot kreft

Virksomheten ved Radiumhospitalet har vært forskjellig organisert gjennom tidene. Organiseringen kan beskrives på forskjellige måter, men vi har nedenfor valgt å dele i tre sentrale områder –  medisinsk onkologi, gynekologi og forskningsinstituttet. Disse har blitt til på ulike tidspunkter, og de har hatt forskjellig organisering og navn. 

 • Stråleterapi

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

 • Kjemoterapi

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

 • Kirurgi

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

People walking in and out of the hospital - Healthcare concepts