Arkiv

Arkiv Kategori
Arkiv Categories

Posts

Her kommer filer som er arkivert kun for registrerte brukere

Artikkel

Artikkel i Aftenposten om Rolf Widerøe

Artikkelen om Rolf Widerøe er skrevet av Aaashild Sørheim og sto i Aftenposten i 2017.

Artikkel

Datateknologi i stråleterapi

En artikkel om utviklingen i datateknologi innen stråleterapi siden 1970.

Dokument

Dokumenter om Radiumhospitalet i Nasjonalbiblioteket

Dette er lenker til jubileumsskriv som finnes i Nasjonalbiblioteket

Artikkel

Jubileumsskrift fra 75-årsjubileum i 2007

Kronikken er skrevet av Øistein Fodstad i forbindelse med Radiumhospitalets 75-årsjubileum i 2007.

Dokument

Jubileumsskriv 1997

Et jubileumsskriv i forbindelse med Radiumhospitalets 65-årsjubileum i 1997

Dokument

Jubileumsskriv fra 2022

Jubileumsskriv om Radiumhospitalets historie som utgis i forbidelse med åpning av nytt klinikkbygg i 2024.