Medikamentell behandling av kreft fra 1932 til idag

Medikamentell behandling har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene. Stadig nye behandlingsmetoder og nye medikamenter blir tatt i bruk. Nedenfor er bruk av medikamenter i kreftbehandling sett et i et historisk perspektiv. Immunterapi, kreftvaksiner, genterapi, fotodynamisk behandling og  høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) er behandlingsformer som en kan lære mer om.

Les mer

Les mer

Historien om

Medikamentell behandling ved Radiumhospitalet fra 1932 til 2020

Les mer

Les mer

Nye behandlingsmetoder

Utprøving av vaksiner mot kreft har vært gjort lenge, og en har nå en del lovende resultater for enkelte krefttyper.

Les mer

Les mer

Immunterapi

Immunterapi er en behandlingsform som har vist seg å være effektiv til behandling av visse krefttyper

Les mer

Les mer

Genterapi mot kreft

Genterapi er en behandlingsform det har vært forsket på en stund, og det er vellykkede resultater for n del kreftformer.

Les mer

Les mer

Fotodynamisk behandling

Fotodynamisk behandling har vært et sentral forskningsområde for Radiumhospitalet og førte til etablering av firmaet Photocure

Les mer

Les mer

HMAS

Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte

Denne presentasjonen er tatt fra kreftlex.no som er utviklet av Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Youtube-videoer om medikamentell kreftbehandling (engelsk)

Kreftbehandling

Kjemoterapi

Immunterapi

Persontilpasset kreftbehandling